Kapituła Nagrody

marek_staniewicz

Marek Staniewicz

Przewodniczący Kapituły, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

Bogucki Mariusz

Mariusz Bogucki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Christow Sebastian

Sebastian Christow

Ekspert ds. konsultingu w obszarze eGov w firmie Atos Polska

Czajkowski Jan Maciej

Jan Maciej Czajkowski

Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Dariusz Jędryczek

Dariusz Jędryczek

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i e-administracji w firmie Smartech-IT

Kaminski Krzysztof

Krzysztof Kamiński

Kierownik Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu pełniącym funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Konarski Xawery

Xawery Konarski

Adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Kulisiewicz Tomasz

Tomasz Kulisiewicz

Ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, sekretarz Sektorowej Rady ds Kompetencji IT przy Polskim Towarzystwie Informatycznym

Łakomski Łukasz

Łukasz Łakomski

Zastępca Dyrektora Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa

Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy administracji rządowej i samorządowej

Justyna Orłowska

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech

Jacek Orłowski

Jacek Orłowski

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Otoczeniem EZD w NASK-PIB, wicedyrektor Programu GovTech realizowanego przez KPRM

Tomasz Szarek

Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Członek Komisji Rewizyjnej klastra IT CORNER. Prezes Zarządu IAG GLOBAL międzynarodowej sieci kancelarii prawnych