Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech.

W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

W grudniu 2020 roku powierzone zostało jej kierowanie Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się jednak nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli.

Wyróżniona między innymi za szczególny wkład w rozwój Polskiej Transformacji Cyfrowej w 2019 r. “Rzeczypospolitej”. Znalazła się w gronie TOP 20 Women in Cybersecurity 2019 oraz dwukrotnie w zestawieniu Women in GovTech magazynu GovInsider.  Zdobyła Nagrodę DigitalShapers w kategorii “Innowacje i Technologie” w 2019 r. Otrzymała także Nagrodę Związku Cyfrowa Polska “Cyfrowy Orzeł” i Nagrodę „Orzeł Innowacji” przyznawaną przez „Rzeczpospolitą oraz znalazła się w Rankingu “30 przed 30” Forbes 2020 r.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY