Skrzydła IT w Administracji przyznawane są w 5 kategoriach

Kategoria 1

e-Administracja

Projekty informatyczne realizowane na poziomie centralnym (przez administrację rządową) oraz wojewódzkie systemy e-usług publicznych (portale regionalne) skierowane zarówno do obywateli, biznesu, jak i administracji.

Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Projekty informatyczne realizowane przez samorządy, wspierające rozwój kultury i edukacji, przeznaczone dla mieszkańców danego regionu lub jednostek podległych samorządowi.

Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Przedsięwzięcia realizowane głównie na szczeblu samorządowym, związane z tworzeniem nowoczesnych usług opartych na technologiach informatycznych. Celem tych projektów powinno być skrócenie czasu załatwienia spraw lub umożliwienie (choćby częściowe) ich realizacji poprzez internet.

Przykłady projektów:

 • system rezerwacji terminu wizyty
 • formularze online
 • udostępnienie zasobów (np. mapowych)
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Aplikacje i systemy informatyczne tworzone przez urzędy lub firmy, wspomagające pracę urzędników, usprawniające obieg informacji i obniżające koszty funkcjonowania placówki publicznej.

Przykłady projektów:

 • intranet (portal wewnętrzny)
 • systemy EZD
 • komunikatory
 • aplikacje mobilne
 • dostęp online do zasobów urzędu
 • generatory pism
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Projekty, których celem jest usprawnienie kontaktu z obywatelami (mieszkańcami miasta, turystami) oraz realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego (zwiększanie zaangażowania) z wykorzystaniem nowoczesnych form i technik komunikacji.

Przykłady projektów:

 • systemy głosowania nad budżetem obywatelskim
 • mapy porządku
 • wyszukiwarki nekropolii
 • aplikacje mobilne
 • strony internetowe