Poznaj laureatów Nagrody
Skrzydła IT w Administracji

Rok 2022 - laureaci VIII edycji

Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Gmina Miasta Gdańsk
Projekt: System do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Urząd Morski w Szczecinie
Projekt: REJA24 – wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Urząd Miejski w Zabrzu
Projekt: Aplikacja „Zabrze w sercu Śląska”
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Projekt: Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Ministerstwo Finansów
Projekt: Wirtualni Asystenci
null

Nagroda Specjalna Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca: Urząd Gminy w Kielcach
Projekt: UlepszaMY Kielce

Rok 2021 - laureaci VII edycji

laureaci_2021_Skrzydla_ITwA
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt: Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Urząd Miasta Gdyni
Projekt: Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Urząd Miasta Poznania
Projekt: Aplikacja Smart City Poznań
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Projekt: CoperniCoin
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Miasto Bydgoszcz
Projekt: Robotyzacja procesu zarządzania dokumentami za energię elektryczną
null

Nagroda Centrum GovTech Polska

Zwycięzca: Urząd Miasta Świdnik
Projekt: Agregator Mobilności Mieszkańców

Rok 2020 - laureaci VI edycji

Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Ministerstwo Finansów
Projekt: Twój e-PIT
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Urząd Miejski w Gliwicach
Projekt: Gepar
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Centrum e-Zdrowia
Projekt: Internetowe Konto Pacjenta
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Biblioteka Narodowa
Projekt: Patrimonium
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Urząd Miasta Świdnik
Projekt: Aplikacja wykrywająca niespójności w deklaracjach za wywóz odpadów
Ministerstwo Cyfryzacji_poziom

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca: Centrum e-Zdrowia
Projekt: e-Recepta

Rok 2019 - laureaci V edycji

Laureaci Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2019
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Projekt: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Projekt: Model 3D Miasta Poznania
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Urząd Miejski w Gdańsku
Projekt: Gdańskie Centrum Kontaktu
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Projekt: Podlaskie Zbiory Cyfrowe
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Projekt: Cyfrowe Mazury
Ministerstwo Cyfryzacji_poziom

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Projekt: Aplikacja Rejestry RODO

Rok 2018 - laureaci IV edycji

Laureaci Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2018
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Projekt: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Projekt: Open Data Wrocław
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Projekt: Aplikacja mobilna „Asystent Granica”
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
Projekt: Portal edukacyjny Muzea Wielkopolski
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Urząd Transportu Kolejowego
Projekt: System Obsługi Licencji Maszynisty
Ministerstwo Cyfryzacji_poziom

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Projekt: Autorska strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rok 2017 - laureaci III edycji

Laureaci Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2017
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Gmina Olsztyn
Projekt: Olsztyńskie cmentarze online
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Gmina Wrocław oraz Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Projekt: Mobilny Asystent Mieszkańca
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Politechnika Gdańska
Projekt: eUczelnia
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Projekt: Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring ujęć wody
Ministerstwo Cyfryzacji_poziom

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Projekt: Chceinternet.pl

Rok 2016 - laureaci II edycji

Laureaci Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2016
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Projekt: System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Gmina Olsztyn
Projekt: e-deklaracje i Elektroniczne Płatności Olsztyna
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Urząd Miejski w Gdańsku
Projekt: Otwarty Gdańsk
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Archiwum Państwowe w Lublinie
Projekt: Lubelskie Archiwum Cyfrowe
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Urząd Miasta Częstochowy
Projekt: Elektroniczny Generator

Rok 2015 - laureaci I edycji

Laureaci Nagrody Skrzydła IT w Administracji 2015
Kategoria 1

e-Administracja

Zwycięzca: Komenda Główna Straży Granicznej
Projekt: Zintegrowany System Ewidencji (ZSE6)
Kategoria_3

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca: Centralny Ośrodek Informatyki
Projekt: Bezpłatne raporty z Centralnej Ewidencji Pojazdów (BezpiecznyAutobus.gov.pl, HistoriaPojazdu.gov.pl)
Kategoria_5

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Projekt: Wyszukiwarka zasobów Archiwów Państwowych (szukajwarchiwach.pl)
Kategoria_2

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury
Projekt: Wirtualne Muzea Małopolski
Kategoria_4

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca: Urząd Miasta Rybnika
Projekt: Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybickiej (OSKAR)