Lista nagrodzonych

10.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Ministerstwo Finansów
  za projekt „Robotyzujemy KAS”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Uniwersytet Łódzki
  za projekt „MyUniLodz – mobilna aplikacja studencka”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  za projekt „MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • NASK-PIB
  za projekt „EZD RP”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Urząd M. St. Warszawy
  za projekt „Platforma konsultacji społecznych”

NAGRODA SPECJALNA

Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca:

 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
  za projekt „Merkury 2.0”