Patronat honorowy

Ministerstwo Cyfryzacji_poziom

ETAPY NAGRODY

Przyjmowanie zgłoszeń

Obrady Kapituły Nagrody

Poinformowanie nagrodzonych

Gala wręczenia Nagród

Cel konkursu

Wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej e-administracji oraz promocja projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

LAUREACI NAGRODY