Skrzydła IT w Administracji 2024 (3)
Redaktor Naczelny IT w Administracji 2023

SKRZYDŁA

IT W ADMINISTRACJI

Jest to nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Co roku Skrzydła trafiają do jednostek, których realizacje są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści. Najbardziej liczy się ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami.

Ubieganie się o nagrodę, jej przyznanie i odebranie jest całkowicie bezpłatne!

KATEGORIE

LAUREACI

POPRZEDNICH EDYCJI

GALERIA

ZDJĘĆ

KAPITUŁA

NAGRODY
Marek_Staniewicz

SŁOWO OD

REDAKTORA NACZELNEGO
„Naszą nagrodą wyróżniamy instytucje, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Promujemy te rozwiązania w administracji publicznej, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania”.

Marek Staniewicz

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”
M_Staniewicz_210

PATRONAT HONOROWY