Organizator

Organizatorem Nagrody „Skrzydła IT w Administracji” jest „IT w Administracji” – miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Na jego stronach szczegółowo omawiamy zagadnienia najistotniejsze dla osób zaangażowanych w elektronizację instytucji publicznych. Przedstawiamy rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Pomagamy w wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji. W każdym numerze dużo uwagi poświęcamy przepisom prawa – interpretujemy problemy prawne i opisujemy praktyczne zastosowanie ustaw i przepisów o informatyzacji.

„IT w Administracji” to pismo dla:

  • informatyków zatrudnionych w urzędach gmin, miast, powiatów, województw, w instytucjach rządowych i agencjach państwowych
  • informatyków zatrudnionych w jednostkach policji, wojska, sądów, w prokuraturach służbie zdrowia, ośrodkach kultury, szkołach wyższych, zespołach szkół, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy
  • administratorów sieci w wyżej wymienionych urzędach i jednostkach
  • urzędników zarządzających procesem informatyzacji w instytucjach publicznych

Kontakt

Redakcja IT w Administracji

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław