KATEGORIA I

e-Administracja
Projekty informatyczne realizowane na poziomie centralnym (przez administrację rządową) oraz wojewódzkie systemy e-usług publicznych (portale regionalne) skierowane zarówno do obywateli, biznesu, jak i administracji.

Przykładowe projekty:

 • System do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku
 • Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego
 • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
 • Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja
Projekty informatyczne realizowane przez samorządy, wspierające rozwój kultury i edukacji, przeznaczone dla mieszkańców danego regionu lub jednostek podległych samorządowi.

Przykładowe projekty:

 • Portal edukacyjny Muzea Wielkopolski
 • Lubelskie Archiwum Cyfrowe
 • Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • CoperniCoin

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela
Przedsięwzięcia realizowane głównie na szczeblu samorządowym, związane z tworzeniem nowoczesnych usług opartych na technologiach informatycznych. Celem tych projektów powinno być skrócenie czasu załatwienia spraw lub umożliwienie (choćby częściowe) ich realizacji poprzez internet.

Przykładowe projekty:

 • system rezerwacji terminu wizyty
 • formularze online
 • udostępnienie zasobów (np. mapowych)
 • e-deklaracje i elektroniczne płatności

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu
Aplikacje i systemy informatyczne tworzone przez urzędy lub firmy, wspomagające pracę urzędników, usprawniające obieg informacji i obniżające koszty funkcjonowania placówki publicznej.

Przykładowe projekty:

 • intranet (portal wewnętrzny)
 • systemy EZD
 • komunikatory i generatory pism
 • aplikacje mobilne
 • dostęp online do zasobów urzędu

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami
Projekty, których celem jest usprawnienie kontaktu z obywatelami (mieszkańcami miasta, turystami) oraz realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego (zwiększanie zaangażowania) z wykorzystaniem nowoczesnych form i technik komunikacji.

Przykładowe projekty:

 • systemy głosowania nad budżetem obywatelskim
 • mapy porządku
 • wyszukiwarki nekropolii
 • aplikacje mobilne i strony internetowe