Zgłoszenie do 9. edycji nagrody

Skrzydła IT w Administracji 2023
Wypełnij poniższy formularz online:

  ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO NAGRODY

  *pola obowiązkowe

  Krótki opis projektu (dodatkowe pliki prosimy wysyłać mailem na adres skrzydla@itwadministracji.pl, w którego tytule należy wpisać Nazwę Projektu i Instytucji, która go zrealizowała):

  KATEGORIA:

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO, JEŚLI NIE JEST TO PRZEDSTAWICIEL KANDYDATA:  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zgłoszenia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o.

  Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.