Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń od VI edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji.

Zwycięzcy będą na bieżąco informowani o przebiegu dalszych etapów.