ETAP I Przyjmowanie zgłoszeń

26 stycznia – 2 marca
  • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz
  • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt

ETAP II Obrady Kapituły nagrody

do 23 marca
  • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny

ETAP III Poinformowanie nagrodzonych o przyznaniu nagrody

do 28 marca
  • Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana mailowo i telefonicznie (pod warunkiem podania tych danych w formularzu zgłoszeniowym)

ETAP IV Wręczenie nagród

11 kwietnia
  • Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas VII Forum Kierowników IT w Administracji
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „IT w Administracji”