ETAP I
Przyjmowanie zgłoszeń

21 stycznia – 13 kwietnia
  • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz
  • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt.

ETAP II
Obrady Kapituły Nagrody

15 kwietnia – 5 maja
  • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły.
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.

ETAP III
Poinformowanie nagrodzonych o przyznaniu Nagrody

do 2 czerwca
  • Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana mailowo i telefonicznie (pod warunkiem podania tych danych w formularzu zgłoszeniowym)

ETAP IV
Wręczenie Nagród

16 czerwca 2021 r.