ETAP I
Przyjmowanie zgłoszeń

23 stycznia – 5 marca
  • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz
  • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała. oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt.
Wstrzymanie prac nad weryfikacją zgłoszeń ze względu na zagrożenie epidemiczne.

ETAP II
Obrady Kapituły Nagrody

10 września – 1 października
  • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły.
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.

ETAP III
Poinformowanie nagrodzonych o przyznaniu Nagrody

do 8 października
  • Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana mailowo i telefonicznie (pod warunkiem podania tych danych w formularzu zgłoszeniowym)

ETAP IV
Wręczenie Nagród

19 października 2020 r.
  • Rozdanie Nagród będzie miało miejsce podczas Ogólnopolskiego Konwentów Informatyków w Łysomicach k. Torunia
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „IT w Administracji”