ETAP I
Przyjmowanie zgłoszeń

21 stycznia – 13 kwietnia
  • Każda osoba fizyczna, przedstawiciel instytucji publicznej lub firmy prywatnej mogą zgłosić dowolną liczbę projektów przez formularz
  • Zgłoszenie odbywa się przez wpisanie pełnej nazwy projektu, nazwy instytucji, która go zrealizowała oraz – opcjonalnie – adresu strony internetowej projektu i informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za projekt

ETAP II
Obrady Kapituły Nagrody

do 31 maja
  • Po zweryfikowaniu zgłoszonych projektów Organizator przekazuje listę potencjalnych laureatów pod obrady Kapituły
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny

ETAP III

Poinformowanie nagrodzonych o przyznaniu Nagrody

nie później niż na 2 tygodnie przez wręczeniem
  • Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana mailowo i telefonicznie (pod warunkiem podania tych danych w formularzu zgłoszeniowym)

ETAP IV
Wręczenie Nagród

18 listopada
  • Rozdanie Nagród będzie miało miejsce podczas 5 Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „IT w Administracji”