Lista nagrodzonych

1.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Komenda Główna Straży Granicznej
  za projekt „Zintegrowany System Ewidencji (ZSE6)”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury
  za projekt „Wirtualne Muzea Małopolski”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Urząd Miasta Rybnika
  za projekt „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybickiej (OSKAR)”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
  za projekt „Wyszukiwarka zasobów Archiwów Państwowych” (szukajwarchiwach.pl)