Lista nagrodzonych

2.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  za projekt „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Archiwum Państwowe w Lublinie
  za projekt „Lubelskie Archiwum Cyfrowe”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Gmina Olsztyn
  za projekt „e-deklaracje i Elektroniczne Płatności Olsztyna”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Urząd Miasta Częstochowy
  za projekt „Elektroniczny Generator”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Urząd Miejski w Gdańsku
  za projekt „Otwarty Gdańsk”