Lista nagrodzonych

4.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  za projekt „Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
  za projekt „Portal edukacyjny Muzea Wielkopolski”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  za projekt „Open Data Wrocław”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Urząd Transportu Kolejowego
  za projekt „System Obsługi Licencji Maszynisty”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  za projekt „Aplikacja mobilna „Asystent Granica””

NAGRODA SPECJALNA

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  za projekt „Autorska strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego”