Lista nagrodzonych

5.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  za projekt „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
  za projekt „Podlaskie Zbiory Cyfrowe”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
  za projekt „Model 3D Miasta Poznania”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
  za projekt „Cyfrowe Mazury”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Urząd Miejski w Gdańsku
  za projekt „Gdańskie Centrum Kontaktu”

NAGRODA SPECJALNA

Nagroda Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca:

 • Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  za projekt „Aplikacja Rejestry RODO”