Lista nagrodzonych

7.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  za projekt „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  za projekt „CoperniCoin”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Urząd Miasta Gdyni
  za projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Miasto Bydgoszcz
  za projekt „Robotyzacja procesu zarządzania dokumentami za energię elektryczną”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Urząd Miasta Poznania
  za projekt „Aplikacja Smart City Poznań”

NAGRODA SPECJALNA

Nagroda Centrum GovTech Polska

Zwycięzca:

 • Urząd Miasta Świdnik
  za projekt „Agregator Mobilności Mieszkańców”