Lista nagrodzonych

8.

edycji nagrody Skrzydła IT w Administracji

KATEGORIA I

e-Administracja

Zwycięzca:

 • Gmina Miasta Gdańsk
  za projekt „System do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku”

KATEGORIA II

e-Kultura i e-Edukacja

Zwycięzca:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  za projekt „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

KATEGORIA III

e-Usługi dla obywatela

Zwycięzca:

 • Urząd Morski w Szczecinie
  za projekt „REJA24 – wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”

KATEGORIA IV

Oprogramowanie do obsługi urzędu

Zwycięzca:

 • Ministerstwo Finansów
  za projekt „Wirtualni Asystenci”

KATEGORIA V

Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Zwycięzca:

 • Urząd Miejski w Zabrzu
  za projekt „Aplikacja „Zabrze w sercu Śląska””

NAGRODA SPECJALNA

Ministra Cyfryzacji

Zwycięzca:

 • Urząd Gminy w Kielcach
  za projekt „UlepszaMY Kielce”