Były Minister Cyfryzacji (aplikacja mObywatel, podpis zaufany oraz usługi cyfrowe przez banki), były prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (demonopolizacja rynku telekomunikacyjnego, megaustawa – ułatwienia inwestycyjne rozwoju sieci szerokopasmowych) oraz zarządzająca budową dwóch regionalnych sieci szerokopasmowych.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY