Mariusz Madejczyk
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową. Od 1999 r. był zastępcą Dyrektora, a od 2005 r. – Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Od 2005 r. nieprzerwanie jest pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji, od 2008 r. – pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych. Był pełnomocnikiem MSWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Obecnie jest dyrektorem Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych – komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Od czerwca 2018 r. jest dyrektorem oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY