Kaminski Krzysztof
Kierownik Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu pełniącym funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY