marek_staniewicz
Przewodniczący Kapituły i redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji” – miesięcznika dla informatyków i menedżerów IT. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej, biorąc udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za strategię rozwoju, promocję i komunikację, w tym elektroniczną, jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca akademicki – prowadzi zajęcia z zarządzania, marketingu, big data, consumer insights i business communication.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY