Kulisiewicz Tomasz
Ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, obserwator rynku komunikacji elektronicznej. Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarz Sektorowej Rady ds Kompetencji IT przy PTI.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY