Bogucki Mariusz
Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Od 1995 roku realizuje szeroko pojętą informatyzację regionu w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajmuje się wdrażaniem i promowaniem elektronicznej administracji w województwie opolskim. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY