Konarski Xawery
Adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz radca prawny Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Zakres jego specjalizacji obejmuje sprawy z zakresu prawa telekomunikacyjnego, IT, internetu oraz ochrony informacji.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY