Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów. Wieloletni urzędnik państwowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w państwowych jednostkach budżetowych kontraktując i nadzorując projekty z obszaru kompetencji cyfrowych i ICT m.in. w ramach Programu Polska Cyfrowa. W ramach Centrum e-Zdrowia nadzorowała budowę i rozwój kluczowych systemów teleinformatycznych w obszarze e-zdrowia.
W latach 2021-2023 zastępca dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz dyrektor pionu ds. finansów i administracji. Sprawowała nadzór nad departamentami: Finansów i Księgowości, Zamówień Publicznych, Logistyki, Kontrolingu, Kadr i Płac.
Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych MBI IT w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pozostali

CZŁONKOWIE KAPITUŁY